Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Violen Systematiska kvalitetsarbete hösten-20

Skapad 2020-09-30 08:04 i Kyrkenorum Stenungsund
Förskola
Hur kan de estetiska uttrycksformerna utvecklas i undervisningen i tema "uppleva Vädret"?

Innehåll

 

Vart ska vi ?

Läroplanen: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Förskolan skall även ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa, samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Lpfö 18.

 

Vad vill vi förändra /förbättra? Vi skall planera, genomföra, dokumentera och analysera undervisning utifrån vårt tema ” uppleva vädret”. Vi planerar vår undervisning utifrån barnens intresse. Vi dokumenterar även spontana undervisningssituationer där vårt tema ingår.  

Vi vill dessutom förbättra undervisningen så att de estetiska uttrycksformerna får mer plats i vårt temaarbete. En viktig del i vårt temaarbete blir att utveckla barnens språk i ateljén, utomhus och i undervisningstillfällerna.

Aktionsforskningsfråga: Hur kan de estetiska uttrycksformerna utvecklas i undervisningen i tema ” uppleva vädret”.

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas? Hur planerar vi vår undervisning. Hur vi genomför undervisningen så att vårt tema "uppleva väder" uttrycker sig i barnens språki undervisningen på olika sätt genom bild form drama rörelse sång musik och dans. 

Hur gör vi?

Proces

Tisdag-torsdag har vi undervisningen i mindre grupper. Inför dessa grupper är det pedagogernas ansvar att planera undervisningstillfället utifrån temat och barnens intresse med fokus på de estetiska uttrycksformerna. Vi kommer att vara ute i alla typer av väder i helgrupp och i mindre grupp. Inomhus sker processen med undervisningen dessutom i samlingarna då vi talar om, sjunger, berättar sagor osv om vädret. 

Planera och motivera aktion

Uppleva väder är vår aktion. Det vill vi göra rent fysiskt, Ut och utforska och uppleva alla väder. Sedan vill vi att barnen ska kunna kommunicera deras upplevelser genom de olika estetiska uttrycksformerna. Hur kan barnen berätta om upplevelserna via bild? Genom en dans? Drama, sagor och genom sånger. Undervisningen sker därmed både ute i vädret men också i olika reflektionsmöjligheter tillsammans med barnen efteråt med fokus på de olika uttrycksformerna. 

Resonera kring valda verktyg i processen

Utemiljön är ett viktigt  verktyg i vårt aktion men även ateljen , våra samlingar med sånger, dans och sagor. vi dokumenterar för att tillsammans med barnen analysera vad som hänt och vad de lärt sig. Bilder, lärloggar och samtal. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: