Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle

Skapad 2020-09-30 08:43 i Dibber Trollflöjtens Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
I friluftsfrämjandets Mulle grupp forskar och upptäcker vi i naturen.

Innehåll

Naturkunskap omger oss överallt. För att ta vara på barnens naturvetenskapliga frågor, får vi pedagoger ta på oss naturvetenskapliga glasögon och jobba på ett naturvetenskapligt sätt som bland annat innebär:  göra en observation ställa en hypotes (-jag tror att….) göra en undersökning för att se om hypotesen stämmer dra slutsatser​ göra nya försök

Vi arbetar både inomhus och utomhus beroende vad barnen är intresserade av.

Vi är medforskande pedagoger och upptäcker tillsammans med barnen.  

Vi har en speciell plats i skogen som vi besöker varje vecka. Ibland åker vi till någon annan skog eller till havet för att utforska miljön där .

Vi kontinuerligt, återkomma till samma ställe för att barnen ska känna sig trygga i platsen vi är på och dessutom vill vi göra årstidsväxlingarna tydligare, genom att vara på samma plats och få ett fördjupat lärande.

Vid varje tillfälle lyfter vi fram någon av friluftsfrämjandets planerade områden, som ex djur i skogen, årstidsväxlingar och allemansrätten. Vi har två tillfällen där vi pratar/ reflekterar över ett och samma ämne med barnen, för att kunna fånga upp frågor och funderingar kring det ämne vi lyft.

Barnen har tillgång till böcker, luppar och I-pad för att söka information i skogen och vi som pedagoger är aktiva medforskare tillsammans med barnen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: