Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack - värdegrundsarbete

Skapad 2020-09-30 08:56 i Förskolan Slätta Falun
Värdegrundsarbete
Förskola
Vi arbetar med värdegrunden med hjälp av det spännande materialet Snick och Snack. Ett material om olika djur som bor i Kungaskogen som för oss rakt in i sagans värld.

Innehåll

Syfte


Vi har valt materialet Snick och Snack som en metod för att arbeta med värdegrunden.

Materialet tar upp samarbete, barns olikheter, vänskap och hur man är en fiffig kompis.

Materialet erbjuder möjligheter till språk och matematisk utveckling samt sång, dans och rörelse.

 

Nuläge

 

Ny termin med nya barn och vi vill skapa bra relationer där barnen ska känna tillhörighet, trygghet och gemenskap.

Barngruppen har ett intresse för matematik och rörelse.

 

Mål

 

Att barnen ska känna sig trygga, kommunicera och uttrycka sig i olika sammanhang.

Att stärka kamratrelationerna och självkänslan

Medvetandegöra matematik på ett lekfullt sätt.

 

Genomförande

 

Vi utgår från materialet Snick och Snack, vännerna i kungaskogen.
Vi följer boken och presenterar de olika figurerna efterhand.

I våra grupper som vi har varje vecka och besök till skogen kommer vi använda oss av materialet på ett lekfullt sätt. I de planerade och spontana aktiviteterna kommer vi arbeta med lärmiljöer ute och inne som bidrar till kommunikation, medvetandegöra matematik blandat med sång, dans och rörelse.

Vi dokumenterar och använder vår processvägg och tittar på bilder och filmer för att få till kommunikation kring vad vi gör och hur vi går vidare.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: