Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig

Skapad 2020-09-30 09:20 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att jobba med ett arbetsområde som handlar om berättande test. Du kommer att få skriva olika tester som handlar om dig själv och människor i din närhet.

Innehåll

Boken om mig

Boken om mig är uppdelad i fem kapitel. Beskrivningarna till varje kapitel finns på Teams och i pappersform i klassrummet. 

Syfte

Syftet med momentet är att du ska lära dig vad en berättande text är och vilken struktur en berättande text ska ha. Syftet är också att förstå att det är viktigt att anpassa språket till den berättande textgenren och till mottagaren. 

Arbetsgång

Varje vecka kommer du att få arbeta med ett kapitel. Arbetet innefattar ett frågeformulär som du ska besvara, för att sedan skriva en sammanhängande text där frågornas svar ska bakas in.  När alla fem kapitel är skrivna kommer du att få respons av en av dina klasskompisar på ett av de kapitel du har skrivit. Utifrån responsen kommer du sedan att få bearbeta din text och skriva rent den på datorn. 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med både struktur och språk i berättande text. Vi kommer även att arbeta med kamratrespons och bearbetning av text. 

Bedömning 

momentet kommer att bedömas genom ditt deltagande på lektionerna, din förmåga att ge respons utifrån en given struktur och det färdiga arbetet. 

Matriser

Sv SvA
Kopia av Kunskapskrav Svenska år 7-9

Läsa: Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Når ej målen
E
C
A
Läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan göra enkla sammanfattningar av intervjufrågor och utifrån intervjufrågorna läsa, förstå och göra kopplingar till olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av intervjufrågor och utifrån intervjufrågorna läsa, förstå och göra kopplingar till innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av intervjufrågor och utifrån intervjufrågorna läsa, förstå och göra kopplingar till innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.

Skriva: Förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift. Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Når ej målen
E
C
A
Skriva texter
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Din text är skriven med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Din text är skriven med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Din text är skriven med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Din berättande text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Din berättande text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Din berättande text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Sammanställningar
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Dina sammanställningar av intervjuer innehåller enkla beskrivningar och förklaringar och ett enkelt ämnesrelaterat språk samt .
Dina sammanställningar av intervjuer innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar och ett utvecklat ämnesrelaterat språk.
Dina sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar och ett välutvecklat ämnesrelaterat språk.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du visar att du kan kombinera din text med illustrationer som samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt, som förtydligar, förstärker och levandegöra texters budskap.
Du visar att du kan kombinera din text med illustrationer som samspelar på ett ändamålsenligt sätt, som förtydligar, förstärker och levandegöra texters budskap.
Du visar att du kan kombinera din text med illustrationer som samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, som förtydligar, förstärker och levandegöra texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du visar att du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar att du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: