👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallsituationer-Lärande hela dagen

Skapad 2020-09-30 09:12 i Förskolan Lilla Park Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
På- och avklädningen är bra tillfällen till träning på kroppsuppfattningen, färger, matematik, språk och begrepp. Det är också ett mycket bra tillfälle för oss att synliggöra barnens lärande: "Titta nu kan du själv!!"

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Alla situationer under dagen kan användas för att få ett lärande. Att klä sig själv kan vara svårt men även väldigt givande. Just nu behöver barnen få möjlighet att bli självständiga.

 

Vart ska vi?

Hallsituationer så som på och av klädning kan bidra till många tillfällen för utveckling och lärande. Barnen ska kunna ta på och av sig till stor del själva med endast lite hjälp, lära sig förstå vad som behövs för olika väder, kunna kommunicera- ställa frågor verbalt och/eller via bild stöd/tecken som stöd. Barnen skall utmanas samt ge den omsorg som behövs för att de ska kunna erövra nya erfarenheter och kunskaper.

  


Hur gör vi?

Vi samtalar med barnen om vad man kan behöva ta på sig den dagen. Använder oss av bild stöd samt tecken som stöd. Ibland lägger vi fram kläderna på golvet i den ordning de behöver tas på.