Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-2020 Modersmål - kinesiska

Skapad 2020-09-30 09:31 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Modersmål i kinesiska

Innehåll

Ht-2020 - Planering för Kajla

Läsa och skriva:

Eleven lär sig om tecknens grunder, streckordning, ordförståelse, samt tecknens struktur. Varje vecka plockas ut några ord som eleven måste öva och kunna skriva utantill. Eleven tränas att skriva (med stöd av datorn med hjälp av Pinyin ) från ord till fraser och från fraser till meningar). Eleven lär sig att jämföra likheter och skillnader meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan (enkel meningsstruktur); att tänka på textens budskap och sådant som står mellan raderna.

____________________________________________________________________________________________________

Tala, lyssna och samtala:

Eleven lär sig om uttal (användning Pinyin som stöd), Pinyins fyra toner. självpresentation om sig själv och sin familj.  Eleven lär sig att ställa enkla frågor till samtal; att lyssna och ta emot enkla meddelande, information. Samtalsområden är vardagliga situationer, intressen, olika nationer och länder. 

____________________________________________________________________________________________________

Berättande texter och sakprosatexter:

Barn dikter (Tang dynasti) från Youtube: 

____________________________________________________________________________________________________

Kultur och samhälle:

 Li Bai (poet från Tangdynastin)

Högtider:

Månfestivalen (1 oktober 2020)

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Språkbruk:

Utveckla elevens talade språk, uttal och ordförråd. Eleven tränar att använda ord och begrepp (från läroboken) muntlig/skriftlig och ord som uttrycker intresse och känslor: gilla, älska, vilja.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Matriser

Ml
Ht-2020

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: