Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food and cooking

Skapad 2020-09-30 09:41 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Engelska
What's your favourite food? Can you order food at a restaurant? Have you ever heard about a restaurant where there are no lights at all? If you could open a restaurant what would it be like?

Innehåll

Vi kommer att jobba med ord för mat och dryck, en restaurangdialog där vi tränar på att beställa mat och att vara artiga, en text om olika restauranger, se en film på temat mat m.m. Med hjälp av det vi läser/ser/lyssnar på ska vi jobba med ord- och frasförrådet, läs- och hörförståelse samt grammatiska strukturer. Vi ska också använda det vi läser om/ser/lyssnar på som underlag för skriftliga uppgifter samt diskussioner (i klass och i grupp) och presentation.

Bedömning sker löpande i de lektionsuppgifter vi gör, men även genom:

- en presentation

- en diskussion kring filmen vi ser

- en skrivuppgift i exam.net

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: