Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete hållbar utveckling hösten 2020 Krusbär

Skapad 2020-09-30 09:44 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Temaarbete för hösten 2020, här lägger vi fokus på hållbar utveckling.

Innehåll

 

Syfte

Syftet med detta temaarbete är att:

 • barnen ska lära sig mer och djur och natur.
 • ge barnen en positiv framtidstro.
 • ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras genom att få använda hela sin förmåga 

 

Mål

Målet med temat är att barnen ska få utveckla:

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. 
 • barnens ska utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 
 • förståelse för hur människor olika val kan påverka miljön
 • förståelse för djur och natur

 

 

Metod/Undervisning

Dessa tematillfällen kommer att ske en gång per vecka tillsammans med de barn födda -15 och -16 dvs Lejongruppen och en pedagog. 

Hållbar utveckling kan delas in i tre olika områden: ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Vi kommer att försöka bena ut hur detta kan se ut i ett barnperspektiv, på ett lätt och lekfullt sätt.  

 • Vi kommer att kunna vara både ute och inne. 
 • Vi kommer att läsa böcker, titta på filmer, använda lekhallen till rörelse samt pyssla/skapa med olika material. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: