Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och andra världskriget

Skapad 2020-09-30 10:04 i Torpskolan Lerum
Området handlar om mellankrigstiden, Hitlers och Stalins maktutövning samt andra världskriget.
Grundskola 9 Historia
Vi har arbetat med Första världskriget och går nu vidare med Mellankrigstiden och Andra Världskriget.

Innehåll

Mellankrigstiden och Andra världskriget

I detta arbetsområde är det viktigt att

 • kunna redogöra för konsekvenserna av Versaillefreden.
 • kunna redogöra för den politiska utvecklingen i Europa under 1920-1930-talet. Vilka länder är demokratier respektive diktaturer.
 • känna till något om kvinnornas och männens situation i Europa under mellankrigstiden. 
 • Kunna redogöra för orsaker och konsekvenser till bolsjevikernas ”röda terror” mot den ryska befolkningen 
 • Kunna redogöra för Hitlers och nazisternas väg till makten i Tyskland under mellankrigstiden.
 • Känna till upptakten till andra världskriget.
 • Kunna redogöra för huvuddragen av andra världskriget
 • Kunna redogöra för Förintelsens utvecklingsfaser och dess konsekvenser.
 • Kunna granska och tolka historiska källor.
 • Kunna granska och analysera olika historiebruk.

 

Syfte

Få en historisk referensram - gällande mellankrigstiden och andra världskriget samt få kunskap om dess fortsatta påverkan av den politiska situationen i Europa.

 

 

Mål från Lgr11:

 

 • Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk

referensram för att kunna se hur historiska händelser gett avtryck i Sverige, Europa och världen.  

 

 • Händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer genom att

se de historiska sammanhangen som leder fram till nuet. T.ex se hur nazismen som politisk ideologi har fortsatt påverka svensk och europeisk politik även efter Andra världskriget.

 

 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa

historisk kunskap som beskriver hur kriget påverkade de inblandade personerna.

 

 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historiska

kunskap ordnas, skapas och används.

 Årtal:         Händelser/begrepp/personer

1914-1918       Första Världskriget

1917               Ryska revolutionen (februarirevolutionen och oktoberrevolutionen)

 

1919               Versaillesfreden.

1919-1933       Weimarrepubliken i Tyskland (svag demokrati)

1917-1922       Inbördeskrig i Ryssland mellan bolsjeviker och tsaranhängare

1922               Sovjetunionen bildas.

1922-1929       Ny Ekonomisk Politik (NEP)

1923               Fransk ockupation av Ruhr. Inflationskris i Tyskland.

1924               Lenin dör.

1927               Stalin ny ledare i Sovjetunionen.

1928-1932       NSDAP (nazistpartiet) ökar från 12-132 mandat i Riksdagen och blir det största partiet.

1933               Hitlers maktövertagande.

1929               Depressionen (ekonomiska krisen) i USA. Den drabbar också Tyskland hårt!

1929-1933       Den första femårsplanen i Sovjetunionen.

1932-1933       Hungersnöd p.g.a. kollektiviseringen i Sovjetunionen. Ca 6 miljoner dör.

1935               Nürnberglagarna i Tyskland. Judarna förlorar sitt medborgarskap. Får ej gifta sig med icke-judar.

1938               Kristallnatten.

1936-1938       Moskvaprocesserna. Utrensningar av Stalin inom bolsjevikpartiet.

1939                Andra världskriget startar.

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift - Mellankrigstiden

 • Inlämningsuppgift - Mellankrigstiden

 • Inlämningsuppgift - Mellankrigstid

Matriser

Hi
Historia - mellankrigstiden och andra världskriget

Kunskap om olika tidsperioder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mellankrigstiden
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under mellankrigstiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under mellankrigstiden
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under mellankrigstiden.
Andra världskriget
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under andra världskriget.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under andra världskriget.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under andra världskriget.

Orsaker och konsekvenser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mellankrigstiden
Du kan föra till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av mellankrigstiden samt hur de händelser som då sker påverkat människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av mellankrigstiden samt hur de händelser som då sker påverkat människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av mellankrigstiden samt hur de händelser som då sker påverkat människors levnadsvillkor och handlingar.
Andra världskriget
Du kan föra till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av andra världskriget och Förintelsen samt hur de händelser som då sker påverkat människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av andra världskriget och Förintelsen samt hur de händelser som då sker påverkat människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av andra världskriget och Förintelsen samt hur de händelser som då sker påverkat människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du kan föra ett relativt utvecklat resonemang kring hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du kan föra ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Utvecklingslinjer och samband

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vilka samband finns mellan Nazi-Tyskland och Sovjetunionen gällande synen på medborgaren? Hur har medborgarnas levnadsvillkor förändrats under 1900-talet i och med att välfärdsstaten har blivit starkare?
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan arbetsområdets olika tidsperioder
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan arbetsområdets tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan arbetsområdets olika tidsperioder.
De fascistiska partierna i dagens Europa har ett förflutet i Mellankrigstiden idéer och det visar sig i stark rasism och nationalism.
Du kan också ange någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan också ange någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan också ange någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Historiska begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mellankrigstiden
Du använder dig av historiska begrepp som hör tidsperioden till på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder dig av historiska begrepp som hör tidsperioden till på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder dig av historiska begrepp som hör tidsperioden till på ett väl fungerande sätt.
Andra världskriget
Du använder dig av historiska begrepp som hör tidsperioden till på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder dig av historiska begrepp som hör tidsperioden till på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder dig av historiska begrepp som hör tidsperioden till på ett väl fungerande sätt.

Hur historia används

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historieskrivning och historiebruk. Hur har svenska författare/forskare framställt Sveriges roll under andra världskriget? Hur beskrivs tyska soldaters roll i Förintelsen i en serie om andra världskriget? Hur gestaltas ryska ledare i filmen Stalingrad? Varför kan händelser under andra världskriget tolkas på olika sätt av två länder?
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Källhantering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Du kan föra utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: