Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2020-09-30 11:18 i Harvestadsskolorna Linköping
Grundskola 4 Matematik
Arbetsområde nr 3 under hösten 2020 handlar om multiplikation och division. Vi kommer arbeta med räknesätten och tabellträning. Även olika strategier för att lösa uppgifter i multiplikation och division, samt samband mellan räknesätten.

Innehåll

I arbetet utgår vi från de fyra förmågorna som formuleras i LGR11

 

Problemlösningsförmåga:

 • Formulera och lösa ett problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • Tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • Tolka resultat och dra någon relevant slutsats

 

Begreppsförmåga:

 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp
 • Samband mellan räknesätten multiplikation och division
 • Tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära, t.ex. 5 x 40 = 200 och skriva en räknehändelse till uttrycket

 

Metodförmåga:

 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde, t.ex. om 6 x 8 = 48 så är 6 x 80 = 480, om 6/3 = 2 så är 600/3 = 200
 • Utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning (multiplikations och divisionstabellerna)
 • Välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer
 • Utföra multiplikation och division med 10 och 100

 

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

 • Beskriva/redovisa kunskaper om multiplikation och division olika uttrycksformer, (tex bilder, ord eller matematiska symboler).
 • För enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • Ställa frågor och bemöta matematiska resonemang om multiplikation och division. 

 

Vi kommer arbeta med det genom:

 •           Gemensamma genomgångar
 •          Diskussioner i helklass
 •           Arbete i Koll på matematik
 •           Arbete enskilt samt i par med olika problemlösningsuppgifter

 

Eleverna får visa sina kunskaper genom:

 •           Det dagliga arbetet på lektionerna
 •           Muntliga diskussioner och resonemang
 •           Matteläxa som lämnas in och rättas varje vecka
 •           Diagnos vid slutet av arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: