Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Husbyggnadsprocessen

Skapad 2020-09-30 12:26 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Husbyggnad
I kursen kommer vi att jobba med: husbyggnadsmaterial, verktyg och maskiner, ritningsläsning, entreprenörskap och företagande, säkert arbete, kvalitetssäkring och arbetsplanering

Innehåll

Vi kommer att variera undervisningen med teori (bokgym), praktiska övningar och APL 

Uppgifter

 • Materialspecifikation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning med hjälp av internet och på andra sätt.
  Hus  -
 • Metoder för att planera arbetet och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Hus  -
 • Arbetsprocesser från planering till färdigt resultat.
  Hus  -
 • Olika typer av husbyggnadsmaterial och deras egenskaper.
  Hus  -
 • Olika typer av verktyg och maskiner för olika ändamål.
  Hus  -
 • Branschens krav och villkor i förhållande till kunder, medarbetare och andra yrkeskategorier.
  Hus  -
 • Behörighet och säkerhet i arbetet, till exempel mobila arbetsplattformar, ställningsbyggnad och säkra lyft.
  Hus  -
 • Bedömning av risker för att förebygga olycksfall, brand eller skada inför ett arbetsmoment.
  Hus  -
 • Naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och skred samt krav på byggkonstruktioner. Hur framtida klimatförändringar kan påverka kraven på byggkonstruktioner samt säkerheten i befintlig byggnation.
  Hus  -
 • Förebyggande av olycksfall på arbetsplatsen genom att utföra egenkontroll samt använda säkerhetsföreskrifter och personlig skyddsutrustning. Ergonomiska hjälpmedel.
  Hus  -
 • Tolkning av ritningar, arbetsbeskrivningar och utförandekrav samt muntliga och skriftliga instruktioner.
  Hus  -
 • Metoder för dokumentation och kvalitetssäkring av arbetet.
  Hus  -
 • Branschens roll för hållbar utveckling, till exempel hantering av material, minimering av spill samt sortering av byggavfall. Ekonomi och resursutnyttjande.
  Hus  -
 • Olika yrkesroller och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Yrkesidentitet och yrkeskultur.
  Hus  -
 • Faktorer som påverkar kommunikation och samarbete på arbetsplatsen.
  Hus  -
 • Arbete hos kund, till exempel kundbemötande, hänsynstagande och ansvarstagande.
  Hus  -
 • Entreprenörskap och företagande inom yrkesområdet.
  Hus  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven söker med säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Hus  A
 • Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Hus  C
 • Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Hus  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga arbetsprocesser inom husbyggnadsbranschen, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Hus  A
 • Eleven beskriver utförligt vanliga arbetsprocesser inom yrkesområdet, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven utförligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven utförligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Hus  C
 • Eleven beskriver översiktligt vanliga arbetsprocesser inom yrkesområdet, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör översiktligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven översiktligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Hus  E
 • Eleven tolkar med säkerhet arbetsbeskrivningar och avancerade ritningar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt möjliggöra en god utvärdering.
  Hus  A
 • Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven utförligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt möjliggöra en god utvärdering.
  Hus  C
 • Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt möjliggöra en god utvärdering.
  Hus  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt och nyanserat utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och hållbar utveckling.
  Hus  A
 • Eleven beskriver utförligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och hållbar utveckling.
  Hus  C
 • Eleven beskriver översiktligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör översiktligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och hållbar utveckling.
  Hus  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Hus  A
 • Eleven redogör utförligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar utförligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Hus  C
 • Eleven redogör översiktligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven enkla exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar översiktligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Hus  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: