Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kapitel 2 - tal i decimalform

Skapad 2020-09-30 12:33 i Stordammens skola Uppsala
Matematikboken Beta kapitel 2.
Grundskola 5 Matematik
Det här kapitlet handlar om tal i decimalform.

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta mot följande mål från det centrala innehållet i läroplanen:

Konkretisering av mål

Du ska kunna sambandet mellan tal i bråkform och tal i decimalform.

Du ska veta vilket värde en siffra har beroende av sin position i ett tal i med upp till tre decimaler. 

Du ska kunna räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med tal i decimalform.

Du ska kunna göra jämförelser mellan tal i decimalform.

Du ska kunna välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer.

Du ska kunna tolka tallinjer med tal i decimalform.

Du ska känna till de olika begreppen bråkform, decimalform, platsvärde, utvecklad form, position, tiondelssiffra och hundradelssiffra.

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och berättar hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland med kamrater i olika matteuppgifter.

Vi kommer att arbeta med praktisk matematik.

Du kommer att arbeta med matematikboken Beta.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner och hur du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor och komma med förslag på lösningar.

Du kommer att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått målen.

.

Tidsåtgång

Vi kommer att arbeta med kapitlet under ca 6 veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: