Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Batterier och elektricitet

Skapad 2020-09-30 12:43 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 9 Fysik Teknik
Vi kommer att lära oss om hur batterier fungerar och hur man ska hantera batterier och batteridrivna saker. Vi kommer också att lära oss om statisk elektricitet och elektrisk ström.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer ges möjlighet att utveckla din förmåga att

- ta ställning i frågor som rör energi och teknik, främst där batterier och elektrisk ström ingår.

- genomföra systematiska undersökningar, främst när det gäller statisk elektricitet.

- använda dig av tekniska och fysikaliska begrepp, vad begreppen betyder.

- hitta olika användningsområden för tekniska lösningar där batterier ingår, främst där batterierna inte syns

- värdera konsekvenser för miljön av olika val där batterier, elektricitet ingår 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att kommunicera kring frågor som rör teknik, miljö och samhälle

Jag kommer bedöma hur du genomför enkla undersökningar, skisser och texter samt hur du dokumenterar dessa utifrån ett systematiskt vetenskapligt arbetssätt, alltså på ett tydligt sätt så att någon utomstående kan förstå din dokumentation

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att titta på filmer med diskussion samt genomföra enklare laborationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: