👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex enkla maskiner

Skapad 2020-09-30 12:53 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Mall att skapa egen LPP enligt Oskarshamnsmodellen. Gör så här: Kopiera mallen och koppla till önskade ämnen i lgr11 samt välj åldrar på eleverna den ska användas för. Spara utkast och gå sen in och fyll på med innehåll - i de vita fälten. Rubrikerna ska vara kvar. OBS! Du behöver inte skriva in kursplanernas delar utan kan koppla till dem via "koppla" knappen.
Grundskola 3 Svenska Teknik
Ett arbete där eleverna får testa och lära mer om de sex enkla maskinerna: skruven, blocket, hävstången, lutande planet, hjulet och kilen.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syfte

 • Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Te
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Centralt innehåll

 • Te 1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Te 1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Te 1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Te 1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Te 1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

 

Kunskapskrav

 • Te 1-6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

 

 

Arbetssätt och undervisning

Arbetssätten ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

        mål

 • att känna till de sex enkla maskinerna och hur de fungerar
 • att praktiskt utföra olika uppgifter kopplade till de olika maskinerna
 • att förstå hur de enkla maskinerna används i vardagen

Vi börjar första veckan med en gemensam introduktion där maskinerna introduceras med hjälp av ledtrådar och en film på 15 minuter från AV media. "Enkla maskiner". 

Vi kommer att arbeta med häftet "De sex enkla maskinerna". Häftet börjar med lite kort fakta om de sex maskinerna. 

Vi fortsätter sedan med att göra olika tester med hävstång. Därefter jobbar vi med en maskin i veckan under sex veckor

 

 

 

Visa vad du lärt dig

Vid utvärderingen ställs ett antal frågor som också visar vad eleven har lärt sig.

te.x: Berätta kort om den maskin som du tycker känns viktigast. Förklara mekanikens gyllene regel.

Tidsram

Ett introduktionstillfälle på 40 minuter. Därefter arbetar vi ett 40-minuterspass i veckan under fem veckor.

Bedömning

Se under "Visa vad du lärt dig"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3