👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2020-09-30 13:44 i Sjögårdens förskola Kristianstad
Förskola

Innehåll

BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

 

Läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

Konkret mål:

Vi ger barnen möjligheter och redskap att kommunicera.

 

Vad ska barnen kunna när vi uppnått vårt mål?

 

  • Alla barn ska ha utvecklat sin förmåga att kommunicera vad de vill/önskar.

  • Alla barn ska utveckla sin förståelse för vad de kan påverka och hur de kan påverka.

  • Alla barn ska utvecklat sin förmåga att våga tala inför en grupp.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18