Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och potenser

Skapad 2020-09-30 13:52 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi ska arbeta med innehållet bråkräkning och potenser. I detta arbetsområde ska du få möjlighet att utveckla dina matematiska metoder och ditt sätt att resonera när du löser problem. Du ska försöka lösa problemen på flera olika sätt.

Innehåll

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Föra och följa resonemang

 

Du ska kunna

ha strategier för att jämföra storleken hos tal i bråkform

utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i bråkform

skriva tal som potenser

Skriva tal i grundpotensform

reflektera över resultaten vid beräkningar med tal i bråkform

värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

lösa problem inom arbetsområdet med olika strategier

resonera hur du gjort när du löste problemet

resonera om du fått ett rimligt svar på problemet

hitta minst 2 olika vägar fram till svaret

 

Undervisning:

Genom diskussioner, aktiviteter i klassrummet och hemuppgifter kommer vi att träna och bedöma ovanstående konkretiserade mål. 

 

Vecka

Lärandemål

Arbetsuppgifter

Aktiviteter/Filmer

Läxor/

Bedömningar

40

 

Basbok s. 22-25

y-boken s. 66-69

y-boken s. 72-75

Film Bråk


Film Addition och subtraktion av bråk


Studi Bråkform-Decimalform-Procentform


Studi Förlänga och förkorta bråk


Concept cartoon - Vilket tal ligger emellan?


Concept cartoon - Hur mycket sand?

 

41

 

Basbok s. 26-28 y-boken s. 72-75

y-boken s. 78-80

Film Multiplikation av bråk


Studi - Multiplikation med bråk

 

42

 

Basbok s. 29-31 y-boken s. 83-86

Resonera och utveckla s. 87


Film Division av bråk


Studi - Division med bråk

 

43

 

Basbok s. 32 y-boken s. 89-91

Film Potenser


Studi introduktion potenser


Studi - Räkna med potenser

 

45

 

Basbok s. 33-34 y-boken s. 94-97

Film Tiopotenser


Studi - Tiopotenser


Studi - Grundpotensform

 

46

 

Basbok s. 35-37 y-boken s. 100, 103-104

y-boken s. 105-106

 

Prov kapitel 2- alla lärandemål

47

 

Fördjupning

/repetition

y-boken s. 107

   

Uppgifter

 • Prov Bråk och Potenser

 • Prov

 • Prov Bråk och Potenser

 • Bråk och potenser - prov

 • Prov vecka 47

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik kunskapskraven 7-9

Problemlösning

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett […] genom att välja och använda strategier och metoder med […] till problemets karaktär samt […] enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera (efter någon bearbetning)
väl fungerande sätt god anpassning formulera
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ
Eleven för […] resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan […] på alternativt tillvägagångssätt.
enkla och till viss del underbyggda bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda ge förslag

METODER

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Ny aspekt
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan välja och använda […] matematiska metoder med […] till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med […]
i huvudsak fungerande viss anpassning tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga relativt god anpassning gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva god anpassning mycket gott resultat.

RESONEMANG

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett […] och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med […] till syfte och sammanhang.
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Framföra och bemöta matematiska argument
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som […]
till viss del för resonemangen framåt
för resonemangen framåt.
för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: