Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkets struktur

Skapad 2020-09-30 14:35 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Det skriftliga språket behöver du när du ska prata med någon som inte är på samma ställe som du. Det skriftliga språket kan även få dig att uppleva andras tankar och erfarenheter genom att ta del av deras berättelser skriftligt. Du kan även genom det skriftliga språket ge uttryck åt din åsikt eller tankar. Det är viktigt att lära sig hur det skriftliga språket bör anpassas till mottagare och sammanhang.

Innehåll

Undervisning 

 • Du kommer att få skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Du kommer att få öva på använda stor bokstav, punkt och skiljetecken.
 • Du kommer att få öva på att stava på ord som är vanligt förekommande.

Bedömningsformer 

 • Du kommer att bedömas kontinuerligt och få feedback av din lärare.
 • Du kommer att bedömas utifrån bedömningsstödet i elevs skrivutveckling.
 • Du kommer att bedömas utifrån bedömningsanvisningarna på Nationella proven.

 

Uppgifter

 • Önskelista

 • Berättelse med röd tråd

 • Brev

 • Berättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Bedömningsstöd svenska, skriva åk 1-3 Svenska

Avstämning A
Eleven prövar att skriva för att uttrycka sig.
Avstämning B
Eleven skriver text med enkel handling.
Avstämning C
Eleven skriver berättande texter med inledning, handling och avslutning.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: