👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Språkcentrum Mölndal HT2020

Skapad 2020-09-30 15:10 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Läsförståelse och övning på att skriva på albanska språket.

 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Lära sig albanska alfabetet, öva på att läsa och skriva små texter.

Jämföra albanska alfabetet med svenska alfabetet, vilka bokstäver är lika och vilka är skillnad.   

Konkretiserade mål för eleven

Bokstäver som lärt oss i klassrummet elever måste kunna läsa och skriva. 

 

Undervisning och arbetsmetoder

Läser högt  först läraren sedan elever därför att öva läsning.

Skriva olika övning i alfabet boken ''Abetare.'' 

Skriva i skrivhäfte bokstäver och meningar.

Lyssnar  '' Polyglutt'' sagor på svenska och albanska.  

 

Eleven har uppnått målen när...

 Eleven  behöver kunna  läsa och skriva de bokstäver som vi har lärt oss i klassrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3