Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egyptens historia

Skapad 2020-09-30 15:42 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Historia
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig fakta och skaffa dig kunskap om hur den första statsstaten Egypten bildades. Du kommer också att lära dig nya ord och begrepp som hör till arbetsområdet och mot slutet av perioden kunna skriva fakta om det tidiga Egyptens historia.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 

-  läsa om forntidens Egypten

-  diskutera och svara på frågor

-  titta på filmer och resonera kring dem

-  träna på nya ord och begrepp

 

 

Hur kommer vi att arbeta?

 

- ha genomgångar på tavlan

- läsa texten om Egyptens historia

- arbeta med, översätta och lära in nya ord och begrepp

- titta på filmer om Egypten, diskutera och resonera kring dem

- avsluta arbetsområdet med att skriftligt svara på faktafrågor om det forna Egypten

 

Ord och begrepp att kunna:

 

- mäktig

- så, skörda

- en ingenjör

- byggnadskonst 

- en översvämning

- ett kretslopp

- hieroglyfer

- en mumie

- samhällsklasser

- en pyramid

- en grav

 

Bedömning:

- du är aktiv under lektionstid

- du räcker upp handen och svarar på frågor

- du visar att du kan svara på faktafrågor

- du visar att du har kunskap om Egypten genom att resonera, diskutera och ställa relevanta frågor på lektionerna

- du kan förklara ord och begrepp och förstår betydelsen av dem

Uppgifter

 • Egyptens historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: