Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Keyboard - ensemblespel

Skapad 2020-09-30 15:49 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Musik
Vi spelar keyboard och tränar melodi- och ackordspel och övar extra på att spela tillsammans i en ensemble. Välkomna in i musiken!

Innehåll

Vecka 39 - 43  

Du kommer att:

 • träna på att snabbt hitta tonerna på keyboards tangenter.
 • fortsätta träna på att bygga olika Dur- och mollackord.
 • spela ackord 
 • spela melodin på stycket "I bergakungens sal" av den norske kompositören Edvard Grieg.
 • göra en formanalys av stycket och se hur de olika delarna i en komposition fungerar. Vi kommer att prata om musikformen AB
 • lära dig mera och fördjupa dina kunskaper inom familjen tangentinstrument.

 

Arbetssätt:

 • Vi jobbar i halvklass och varje elev spelar på var sin keyboard.
 • Vi lyssnar på stycket "i bergakungens sal".
 • Vi tränar fingrarnas finmotoriska förmåga med olika övningar på keyboard.
 • Vi övar mer på tangenternas namn och tränar mera på att bygga Dur- och mollackord på keyboard. Vi använder oss av metoden 4+3 = Durackord och 3+4 = mollackord.
 • Vi övar på att spela ackord och träna på att byta mellan dem. 
 • Vi tränar på att spela en enkel basstämma. 
 • Vi sätter ihop alla delar (ackord, basstämma och melodi) i en form som vi tillsammans bestämmer och övar stycket i sin helhet. 
 • Vi samlar information och forskar om olika instrument som har tangenter. Vi pratar om och lyssnar på piano, flygel, dragspel, orgel, cembalo och de elektriska instrumenten el piano, keyboard, synthesizer.    

Bedömning:

Under lektionerna kommer jag att titta på:

 • hur du tar ansvar och övar på din del.
 • hur du lyssnar på alla andra när vi spelar tillsammans och hur du anpassar dig i gruppspelning.
 • hur du tar hand om utrustningen. 

I slutet av detta arbetsområde filmar jag dig när du spelar (melodi och ackord) och då tittar jag på med vilket flyt du spelar dina ackord och om du kan följa melodin.

Eleverna har material i Google Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: