Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bröderna Lejonhjärta / Läsprojekt

Skapad 2020-09-30 21:32 i Oxledsskolan Partille
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser och arbetar med Astrid Lindgrens klassiker Bröderna Lejonhjärta! I vårt läsprojekt läser vi ännu mer och samtalar om det vi läser.

Innehåll

Vad?

- Träna på flyt i läsningen

- Träna på olika läsförståelsestrategier 

- Träna på att skriva sammanfattningar

- Ha boksamtal där vi pratar om det vi läser

- Högläsning / ljudbok / titta på filmen

Hur?

- Träna på flyt i läsningen 

- Samtala om det vi läser i läsprojektet

 

Bedömning:

- Ditt flyt när du läser. Om du gör paus vid skiljetecken (punkt, kommatecken, frågetecken, utropstecken), läser om ord när du inte förstår, läser med inlevelse när det är en dialog och någon av karaktärerna pratar. 

- Hur du förstår det du läser. Kan du koncentrera dig på det vi läser när du läser själv eller när du lyssnar på andra som läser. Får du inre bilder? Dyker det upp frågor du vill ha svar på? Ställer du frågor när det är något du undrar över? Kan du göra kopplingar till texten?

- Din delaktighet i boksamtalen och på lektionerna när vi samtalar om boken, både i arbetet med Bröderna Lejonhjärta och i läsprojektet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Bröderna Lejonhjärta / Läsprojekt år 5/ Läsförståelse

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunna läsa med flyt och inlevelse
Både när du läser tyst för dig själv eller högt för någon annan. Du gör paus vid skiljetecken. Du läser i lagom tempo. Du läser om ord eller text när du inte förstår. Du kan ställa frågor till texten. Du kan göra egna kopplingar till textens innehåll. Du får inre bilder när du läser texten. Du förstår det du läser.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du visar än ej att: du läser skönlitteratur med visst flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser skönlitteratur med visst flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser skönlitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser skönlitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beskriva muntligt hur du upplevt läsningen av en bok/text och vad du tyckte om dess kvalitet
- Berättar för dina kamrater vad du tycker om läsningen och varför du tycker så.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du visar ej än att: du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Samtala
Hur du deltar i samtalet. Hur du fokuserar på uppgiften Lyssnar på vad andra säger Ställer frågor på det ni läser och vad andra tycker.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du visar ej än att: du deltar i samtalet genom att uttrycka en åsikt och ställa någon fråga som till viss del upprätthåller samtalet.
Du deltar i samtalet genom att uttrycka en åsikt och ställa någon fråga som till viss del upprätthåller samtalet.
Du deltar i samtalet genom att uttrycka en åsikt och ställa några frågor som för samtalet vidare relativt väl.
Du deltar i samtalet genom att uttrycka en åsikt och ställa flera frågor som utvecklar samtalet och som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: