Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är politik?

Skapad 2020-09-30 21:45 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 8 Samhällskunskap
.

Innehåll

Om arbetet 

Vad är politik och vad sysslar politikerna med? Vilka olika partier finns och varför tycker de olika? Vad krävs för att ett land ska vara demokratiskt och vad är typiskt för en diktatur? Är det viktigt att gå och rösta eller spelar det ingen roll? Borde extrema organisationer som NMR och AFA förbjudas? Allt detta och lite till ska ni få kunskap om på SO-lektionerna. Förutom läroboken och filmer kommer vi att diskutera och göra olika övningar. Området avslutas med ett prov. 

 

Att kunna

Vad politik är och hur medborgare kan påverka samhället. s. 27-30, Studi: Att påverka samhället

Typiska kännetecken för en demokrati, skillnaden mellan direkt och indirekt demokrati, olika demokratiska styrelsesätt och vikten av valdeltagande. s. 35-37, 39-41 och 43. Studi: Vad är demokrati?, Grader av demokrati, Begreppa: Vad är demokrati, Olika statsskick.

Vad det innebär att vara en diktatur, skillnader mellan diktatur och demokrati. s. 44-45, Begreppa: Vad är diktatur?

Vad ideologierna konservatism, liberalism, socialism, ekologism och feminism står för, Sveriges riksdagspartier, samt vad det innebär att stå till vänster eller höger politiskt. s. 48-50, 52-53 och 55 (vänster-högerskalan). Studi: Konservatism, Liberalism, Socialism, Begreppa: Nyare ideologier.

Anteckningar och övningar

 

Följande kommer att bedömas

  •  Samhällsstrukturer: Era kunskaper om samhällets uppbyggnad.
  •  Undersöka strukturer i samhället: Er förmåga att undersöka hur samhällets olika delar fungerar.
  •  Använda begrepp: Er förmåga att använda och förstå viktiga begrepp.
  •  Påverka & påverkas: Er förmåga att resonera om hur individer och samhällen påverkar och påverkas av varandra.
  • Undersöka samhällsfrågor: Er förmåga att undersöka rättigheter och skyldigheter i olika länder.
  • Värdera & uttrycka ståndpunkter: Er förmåga att värdera och ta ställning kring olika rättigheter och skyldigheter.
  • Mänskliga rättigheter: Er förmåga att resonera kring mänskliga rättigheter och demokrati
  • Minoriteters särställning & rättigheter: Er förmåga att redogöra för några minoriteters rättigheter.
  • Demokrati: Er förmåga att resonera om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
  • Information & källor:

Matriser

Sh
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: