Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens planering för undervisning Estetik: ht 2020

Skapad 2020-10-01 08:07 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Solens pedagogiska planering för undervisning ht: 2020 Skapande- Estetiska lärprocesser

Innehåll

 

VARFÖR?

Barnen har visat ett intresse för att samla, plocka och utforska olika naturmaterial . De hittar pinnar, löv, kastanjer, stenar m.m på vår gård.
När vi kommer iväg till skogen får barnen möjlighet att utforska ett ännu mer rikt urval av naturmaterial såsom kottar, ekollon, barr, mossa ,svamp m,m.

- Vi vill lyfta estetiken.

 


VAD?

-Vi vill visa och ge barnen möjlighet att man medhjälp av naturmaterialet skapa spännande kreationer.

-Vi visar bilder och en film som visar konstnären Rami Inoue olika verk som han skapat medhjälp av just olika naturmaterial för att ge inspiration till barnen i sitt skapande. 

HUR?

-Barnen hjälper till att samla in olika naturmaterial som de hittar på gården och skogen.

-De får möjlighet att utforska materialet vid olika tillfällen.

-Barnen får pröva att skapa och bygga med materialet på olika sätt.

 

Hur ska det dokumenteras?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: