👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 1: Rörelse

Skapad 2020-10-01 08:36 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Fysik
Trots du upplever att du sitter stilla, är du alltid i rörelse relativt något. Du sitter stilla jämfört med stolen, men samtidigt sitter du på ett jordklot som roterar så att du rör dig ca 400 m/s. Dessutom roterar jorden kring solen i ca 30 km/s och hela solsystemet roterar i sin tur kring Vintergatans centrum, osv. Vi är alltid både stilla och i rörelse. Det beror bara på vad du jämför med!

Innehåll

 

I rörelsekapitlet kommer vi att fokusera på att först och främst beskriva rätlinjig rörelse. Vi kommer att använda oss av formler för att beräkna sträcka, hastighet och acceleration, men också studera olika grafer som beskriver rörelse. 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

Vecka

Dag

Datum

Moment

35

Mån

24-aug

Introduktion

 

Ons

26-aug

Fysikens grunder

 

Tor

27-aug

Fysikens grunder

36

Mån

31-aug

Medelhastighet och momentanhastighet

 

Ons

2-sep

Hastighet som vektor

 

Tor

3-sep

Sträcka-tid-diagram

37

Mån

7-sep

Acceleration

 

Ons

9-sep

Hastighet-tid-diagram

 

Tor

10-sep

Rörelse med konstant acceleration

38

Mån

14-sep

Laboration: Tempograf

 

Ons

16-sep

Räknepass/repetition

 

Tor

17-sep

Uppföljning av laboration

39

Mån

21-sep

Repetition

 

Ons

23-sep

Repetition

 

Tor

24-sep

Prov Kapitel 3

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift - Prov: Rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hastighet, rörelsemängd och acceleration för att beskriva rörelse.
  Fys  -
 • Jämvikt och linjär rörelse i homogena gravitationsfält och elektriska fält.
  Fys  -
 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  Fys  -
 • Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.
  Fys  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Fys  -
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära ekvationer, potens- och exponentialekvationer, funktioner och grafer samt trigonometri och vektorer.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  Fys  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Fys  -

Matriser

Fys
Fysik 1: Rörelse

E
C
A
Begreppsförståelse
 • Fys  E
 • Fys  C
 • Fys  A
Problemlösning
 • Fys  E
 • Fys  C
 • Fys  A