👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2020-10-01 09:12 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi arbetar med texttypen referat och lär oss hur man skriver det. Arbetsområdet är färdigt med er bedömning kommer att finnas här.

Innehåll

Syfte
Det är viktigt att kunna söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor. Referera gör man hela tiden under både studietiden och på universitetet. Syftet är att du ska kunna förhålla dig objektivt till källor och återge dem och dessutom kunna kommentera informationen.

Examination
V.43 skrev vi ett skriftligt referatprov. Bedömningen kommer att synas i matrisen nedan när den är klar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sva  -
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
  Sva  -

Matriser

Sva
Referat

E
C
A
Innehåll och kritisk läsning
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet, i form av ett referat som följer normerna för texttypen. Eleven skiljer på egna och andras tankar, även om källhänvisningarna inte alltid är fullständiga.
Eleven gör ett eller två rättvisande referat genom att presentera väl valda aspekter och med viktiga detaljer. Källhänvisningarna är fullständiga.
Eleven gör två rättvisande referat, presenterar väl valda aspekter och många detaljer. Källhänvisningarna är fullständiga och smidigt infogade i texten.
Kommentaren/jämförelsen
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet i referatet med enkla omdömen.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet i referatet med enkla omdömen.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet i referatet med nyanserade omdömen.
Disposition
Texten är sammanhängande och begriplig.
Dispositionen är tydligt urskiljbar, till exempel genom styckeindelning, samt sambandsord.
Texten är väldisponerad, till exempel genom god balans mellan olika delar och rimlig styckeindelning som är korrekt markerad.
Språk
Språket följer i huvudsak normerna för den valda texttypen. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen inte ska hindras.
Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen ska fungera väl.