Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikproduktion 1: Ljudlära, ljudteknik & hörselvård

Skapad 2020-10-01 09:32 i S:t Lars Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Musik
Vad är ljud? Vi tittar på grunderna i hur en ljudanläggning fungerar. Örat är vårt främsta verktyg när det kommer till musikskapandet och det är viktigt att vi är rädda om den. Vilka risker finns och hur kan vi vara vara rädda om våran öron med tanke på allt ljud vi naturligt omger oss med i denna bransch.

Innehåll

Under detta område jobbar vi med ljudlära, ljudteknik och hörselvård. Vi lär oss grunderna i ljudanläggningen (PA), jobbar med både analogt och digitalt mixerbord och sen jämför vi även med verktygen i Logic. Förutom föreläsningar görs en uppgift med instuderingsfrågor och även praktiskt arbete i Logic.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

38 Ljudlära och hörselvård föreläsning Ingen lektion (Föreställningar på Saga-teatern)
39 Mixerbordet och ljudanläggningen föreläsning Fortsättning ljudteknik. EQ-uppgift i Logic.
40 Uppgift på Classroom om ljudlära och hörselvård. Jobba på lektion, sen hemuppgift. Inlämning senast 6/10. Studiedag
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik.
  Mus  -
 • Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden.
  Mus  -
 • Rumsakustik och ljudlära.
  Mus  -
 • Arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning, arbetstidsregler och arbetsmiljöregler.
  Mus  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat. Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos flera medium som vanligen används för att sprida musik. Eleven väljer, kopplar ihop och styr en sammansatt ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera inspelningstekniker, väljer och hanterar inspelningsutrustning i fria situationer och drar välgrundade och nyansanserade slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet. Dessutom förutser eleven svårigheter och anpassar sig för att utveckla resultatet.
  Mus  A
 • Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat. Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos några medier som vanligen används för att sprida musik. Eleven väljer, kopplar ihop och styr en sammansatt ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign efter samråd med handledare. Eleven beskriver uförligt några inspelningstekniker, hanterar inspelningsutrustning i styrda situationer och drar välgrundade slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet.
  Mus  C
 • Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat. Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos något medium som vanligen används för att sprida musik. Eleven kopplar ihop och styr en given enkel ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign i samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt någon inspelningsteknik, hanterar inspelningsutrustning i styrda situationer och drar enkla slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet.
  Mus  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för och använder flera grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt och nyanserat för rumsakustiska förutsättningar i flera kända musikmiljöer.
  Mus  A
 • Eleven redogör utförligt för och använder några grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt för rumsakustiska förutsättningar i några kända musikmiljöer.
  Mus  C
 • Eleven redogör översiktligt för och använder något grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör översiktligt för rumsakustiska förutsättningar i någon känd musikmiljö.
  Mus  E
 • Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra och resultatet är tillfredsställande. Dessutom tar eleven några initiativ som utvecklar resultatet. Eleven uppvisar ett gott konstnärligt uttryck. Eleven redogör utförligt och nyanserat för upphovsrätt för konstnärliga verk och identifierar och beskriver utförligt och nyanserat några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion samt ger förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid musikproduktion.
  Mus  A
 • Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande. Dessutom tar eleven något initiativ som utvecklar resultatet. Eleven uppvisar ett konstnärligt uttryck. Eleven redogör utförligt för upphovsrätt för konstnärliga verk och identifierar och beskriver utförligt några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.
  Mus  C
 • Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande. Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck. Eleven redogör översiktligt för upphovsrätt för konstnärliga verk och beskriver översiktligt någon viktig förutsättning för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.
  Mus  E

Matriser

Mus
Musikproduktion 1: Ljudlära, ljudteknik & hörselvård

E
C
A
Grunder i ljudteknik, ljudlära och hörselvård
Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler... Eleven redogör översiktligt för och använder något grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära... Eleven... beskriver översiktligt någon viktig förutsättning för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.
Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler... Eleven redogör utförligt för och använder några grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära... Eleven... beskriver utförligt några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.
Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler ... Eleven redogör utförligt och nyanserat för och använder flera grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära... Eleven... beskriver utförligt och nyanserat några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion samt ger förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid musikproduktion.

Mus
Musikproduktion 1

E
C
A
Koppling och styrning av ljudanläggning
Eleven kopplar ihop och styr en given enkel ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign i samråd med handledare.
Eleven väljer, kopplar ihop och styr en sammansatt ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign efter samråd med handledare.
Eleven väljer, kopplar ihop och styr en sammansatt ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign efter samråd med handledare.
Redogöra för ljudlära och rumsakustik
Eleven redogör översiktligt för och använder något grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör översiktligt för rumsakustiska förutsättningar i någon känd musikmiljö.
Eleven redogör utförligt för och använder några grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt för rumsakustiska förutsättningar i några kända musikmiljöer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och använder flera grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör utförligt och nyanserat för rumsakustiska förutsättningar i flera kända musikmiljöer.
Arbetsmiljö
Eleven beskriver översiktligt någon viktig förutsättning för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.
Eleven identifierar och beskriver utförligt några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.
Eleven identifierar och beskriver utförligt och nyanserat några viktiga förutsättningar för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion samt ger förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid musikproduktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: