👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden - Från stenålder till järnålder

Skapad 2020-10-01 09:49 i Klämmestorpsskolan Mjölby
Tema Forntiden åk 3.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Historia
Du kommer i det här arbetsområdet lära dig om människans tidiga historia. Vi börjar med den senaste istiden och framåt till järnålder. Vi kommer att arbeta med jägar- och bondestenålder, bronsåldern samt järnåldern. Vi kommer även att läsa och se filmer om de gudar och myter som var en del av människornas liv på den här tiden.

Innehåll

Målet med vårt arbete är att:

 •       Du ska få förståelse för historiska källor
 •       Du ska kunna berätta om olika spår från forntiden i vår natur och i vårt språk
 •       Du ska kunna reflektera över skillnader mellan livet förr i tiden och livet idag
 •       Du ska kunna berätta något om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern
 •       Du ska veta hur en tidslinje används
 •       Du ska kunna berätta om några myter och gudar inom den nordiska mytologin 

Vi ska nå målet genom att:

 •         Ha genomgångar och diskussioner i klassrummet
 •     Läsa och arbeta i Forntidshäftet.
 •        Jobba med olika praktiska moment, till exempel måla hällristningar, göra egna tidslinjer mm
 •     Skriva egna faktatexter med hjälp av stödord
 •      Se på utbildningsfilmer

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 •       Berätta om spår från forntiden i naturen och i vårt språk
 •       Använda en tidslinje
 •       Berätta om de olika tidsperioderna
 •       Jämföra livet förr i tiden med livet idag
 •        Att berätta om gudar och myter inom den nordiska mytologin

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3