👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fasta ämnen och vätskor

Skapad 2020-10-01 10:11 i Klämmestorpsskolan Mjölby
Grundskola F – 9
Vad är ett fast ämne och vad är en vätska? Under höstterminen 2020 arbetar vi med NTA-temat Fasta ämnen eller vätskor. Du får träna på att utföra enkla undersökningar, ställa hypoteser, få fram ett resultat och dokumentera det.

Innehåll

Målet med undervisningen 

Vad ska du kunna?

Du ska:

 • Kunna samarbeta.
 • Kunna följa muntliga/skriftliga instruktioner.
 • Kunna delta i samtal och diskussioner som rör uppdragen.
 • Kunna använda och lära dig nya begrepp.
 • Kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
 • Kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
 • Kunna ställa hypoteser/förutsägelser.
 • Utföra enkla experiment.
 • Jämföra dina hypoteser med resultaten.

 

 

Undervisning

      Vad?

 • Du kommer att få studera och undersöka både fasta ämnen och vätskor. Då ska du få träna på att jämföra och beskriva dem.
 • Du kommer även att få träna på att ställa hypoteser och jämföra med resultatet.

      Hur?

 • Vi kommer att utgå från flera uppdrag (experiment).
 • Varje uppdrag börjar med att du kommer att får ställa en hypotes. Därefter genomför du ditt försök och prövar din hypotes. Vi avslutar uppdraget genom att du får redovisa resultaten och sammanfatta vad du har lärt dig muntligt och skriftligt.
 • Du kommer att få göra uppdragen tillsammans med dina kamrater och får då samtidigt träna din samarbetsförmåga.
 • Du dokumenterar och svarar på frågor i ditt häfte "Fast eller flytande".

 

Det här kommer att bedömas

Din förmåga att:

 • Kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
 • Kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
 • Kunna ställa hypoteser.
 • Utföra enkla experiment.
 • Jämföra dina hypoteser med resultaten.

 

Detta visar du genom att:

 • Att du kan utföra enkla experiment.
 • Att du aktivt deltar i samtal och diskussioner.
 • Ditt dokumentationshäfte kommer också att ligga till grund för bedömning.