👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider - höst

Skapad 2020-10-01 10:15 i Ugglums skola 5-9 Partille
Planering för tema årstider: -vinter
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Varför är det olika årstider i Sverige? Vad händer med naturen på hösten? Hur klarar sig djur & växter egentligen ? Detta är några frågor vi skall undersöka!

Innehåll

Elevdel

Under arbetet med årstider kommer du att utveckla dina förmågor i NO: Förmågan att kommunicera, förmågan att göra undersökningar och förmågan att beskriva och förklara. Detta gör vi genom att: titta på spår i naturen, undersöka, se på film, lyssna på lärare och varandra, diskutera, rita och skriva.

Konkreta mål

När vi är klara med området skall du ha kunskap om:

- varför det blir olika årstider i Sverige.

- hur växterna anpassar sig till årstiden hösten.

- månadernas namn och vilka som brukar räknas till höst.

- några saker & högtider som är specifika för hösten.

- namnen på några svenska växter och djur.

- träd & växters livscykel.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att :

- beskriva och berätta om årstiden höst och vilka förändringar som händer i naturen.

- rita och skriva om det vi tittat på/undersökt

- använda begreppen: årstid och månad

- namnge några vanliga svenska djur och växter

Detta visar du genom att du:

berättar muntligt om vad som händer i naturen på hösten och använder begreppen på ett riktigt sätt (ex. årstid, månad etc)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Fy  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3