👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matilda HT 2020

Skapad 2020-10-01 10:15 i Da Vinciskolan Ale
LPP för arbetsområdet Matilda i Engelska
Grundskola 7 Engelska
We are going to read a text about Matilda, a very bright little girl. We are going to work with the text in the Magic-book, and then watch the film. After we have watched the film, you are going to work with two written assignments: describing the characters and writing about the school of your dreams.

Innehåll

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

Din förmåga att uttrycka dig i skrift så andra förstår

Din förmåga att hantera språket

Din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare


Arbetsgång:
- Vi läser utdraget ur "Matilda" som finns i Textboken på sid 22-23 och jobbar med orden
- Vi arbetar med några utvalda karaktärer ur texten + filmen (här finns det pappret)
- Vi skriver en slutuppgift kopplad till filmen

Ord vi lär oss i detta område (och som du kan använda i din film review) finns här: Ordlista Matilda

Uppgifter

  • Uppgift för dig som missat filmen

  • Uppgift för de som missat filmen

  • Film review - Matilda

  • Matilda Worksheet

Matriser

En
Bedömningsmatris

F
E
C
A
Förstå & uppfatta detaljer
Ännu ej nått kunskapskravet
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
Ännu ej nått kunskapskravet
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig
Ännu ej nått kunskapskravet
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ännu ej nått kunskapskravet
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
Ännu ej nått kunskapskravet
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.