Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dramatik Tema Tellus F-1 Väståkraskolan Fritidshem

Skapad 2020-10-01 10:20 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola F – 1
Eleverna ska de närmsta veckorna prova på drama lekar i form av charader och rollek.

Innehåll

Lärmål

Träna sociala förmågor och kreativitet. Kommunicera genom estetiska uttrycksformer, lära sig samarbete och att följa instruktioner för att lösa uppgifterna. 

 

Planering av utvärdering

Vid avslutad aktivitet för vi en gemensam diskussion där eleverna ges möjlighet att berätta vad de tyckte om aktiviteten, vi gör tummen upp/ner/sidan också för att se vad gruppen tycker i helhet. 

 

Undervisning

Eleverna ska jobba i grupp om ca 5st där varje grupp får en uppgift att gestalta genom dramatik. Det kommer att vara blandade saker så som yrken, sysslor och olika scenarion. När grupperna har gjort klart en uppgift spelas den upp för de andra eleverna som ska gissa vad det är dom gör. Gissningarna kommer efter det att gruppen spelat upp sin uppgift så att det inte blir flera avbrott i övningen. När de gissat rätt så är det nästa grupp som står på tur och så kan rolleken fortsätta med flera olika gestaltningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: