👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vill du höra en saga ?

Skapad 2020-10-01 10:32 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att jobba med sagor på vårt tema under hösten och våren. Sagan börjar oftast med Det var en gång.... I sagans värd kan allting hända.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Sagor

Tidsperiod: hösten och våren 2020/2021

Förskolans namn: Björkbergs förskola

Grupp: Vargen

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: 2020-2021

Planeringen Upprättad av: Anette, Birgitta och Lena

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Vi kommer att arbeta med olika böcker som barnen visar intresse för och även bornholms böckerna.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-
Se kopplingar i läroplanen


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-

Vår förhoppning är att ge barnen möjlighet att utveckla språket. Lära sig nya ord/ordförståelse. Intresse för bokstäver, sagor och berättelser.

Vi vill utveckla deras förmåga att återberätta och stärka tron på sig själv.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Genom att läsa böcker, samtala och samtala om böckernas innehåll.
Vi gör barnen delaktiga genom att samtala i grupp och ta tillvara på deras förslag och intresse. När vi valt böcker som barnen är intresserade av så fördjupar vi oss dom genom att läsa, flanosagor, sagolådor, sagopåsar, läsfixarna och på ipad .Vi ska jobba med ramsor och sånger, återberättande.

Hela arbetslaget är ansvarig.

 Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Vi dokumentera med bild och text i dokumentationshall på vargen. Även i lärloggar på uniqum. Även med spaltdokumentationerna (1,2 och 3)

-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
- Barnen har blivit duktiga på bokstäver. Barnen ser bokstäver på bilar, brunnar och skyltar mm. Dom klipper ut bokstäver i tidningar och klistrar på papper. Vid matsituationerna benämner dom bokstäverna på snackisen där vi har haft både stora och små bokstäver. När man äter i målarrummet så läser barnen alfabetet på väggen och kan säga vilket barn/personal som börjar på vilken bokstav och vilken som har det längsta namnet. Dom benämner även vilka bokstäver som dom flesta barnen och personalen börjar på. Även dom minsta barnen känner igen dom andras namn "ordbilden" och bokstäver. Barnen har utvecklat sin förmåga att rimma. Flera av barnen har lärt sig att hålla pennan rätt eftersom dom skriver och ritar så mycket. Barnen har dokumenterat på dokumentationsväggen. Vi har även pratat och läst om barns rättigheter Barnkonventionen. Barnen uppmärksammar nya och svåra ord när vi läser böcker som dom sedan vill sätta upp på ordskatten.


Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Dom har önskat att få skriva en saga och det har vi dom fått gjort, barnen diskuterade tillsammans om vad boken skulle handla om och sedan har dom har illustrerat och författat boken själva .

Barnen har har kommit med många bra förslag på vad vi ska göra på temat.

Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
- Därför att barnen har varit intresserade. Hela temat har fortskridit bra, tack vare att barnen har varit idee sprutor under hela temat.Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?

Vi fortsätter att jobba med bokstäver och samtal.
-Utvärderingen gjordes av:

Anette ,Birgitta, Lena.

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.