👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Rödhaken Hösten 2020

Skapad 2020-10-01 10:49 i 223221 Förskolan Gröndalsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Ett projekt som kretsar kring karaktärerna Kanin och Igelkott!

Innehåll

Projekt kompis hösten 2020

Syfte

 

Vi har startat upp ett nytt läsår med många nya barn och vi vill genom Kompisböckerna jobba samman den nya gruppen. Vi vill genom detta projekt att alla barn får sin självklara plats i gruppen och känner sig trygga under sin dag på förskolan.

 

Varför startar detta projekt?

Genom att arbeta med detta projekt vill vi ge de bästa förutsättningarna för att alla individer i gruppen ska känna sig trygga. En trygg grupp är förutsättningen för att alla ska må bra och utvecklas i samspel med varandra. Vidare är en trygg grupp en förutsättning för att kunna bedriva undervisning.

 

De olika böckerna tar bland annat upp begrepp som samarbete, att vänta på sin tur, säga stopp och dela med sig. Genom att för ett på barnen begripligt sätt arbeta och reflektera kring dessa frågor kommer barnen att utveckla strategier för att hantera olika situationer de kan möta under sin dag på förskolan.

 

Projektet kommer också att synliggöra olika barns lösningar och strategier på liknande problem. Vi vill visa att det finns flera lösningar och att olika människor kan agera olika i situationer (men också lika). Kan vi lära av varandra? Vi skapar också ett forum där gemensamma regler/förhållningssätt kan bestämmas. På så vis skapas en harmonisk barngrupp där alla känner att de får vara med att påverka och komma till tals.

 

Det blir också ett projekt som alla barn, både de nya och gamla, är bekanta med. Barnen som gick på Rödhaken innan sommaren uppskattade projektets tidigare böcker och aktiviteter. Att arbeta med de med resterande böckerna upplever vi blir en bra fortsättning. De yngre barnens tidigare pedagoger har också berättat för oss att projektet har varit mycket uppskattat bland barnen och ser därför det som en del i att arbeta samman den nya gruppen.

 

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

 

Vi upplever att barnen kontinuerligt reflekterar om hur man är en bra kompis och att det diskuteras kring vad man får och inte får göra på förskolan. Vi upplever vidare att barnen ofta ser sin egen strategi som den bästa för att lösa en konflikt eller exempelvis bygga det högsta tornet i byggrummet.

 

Hur främjar vi barns språkutveckling?

 

Genom att fortsätta vara medvetna om hur vi pedagoger använder språket, variationen i ordval, introducera nya begrepp och att ge barnen talutrymme. 

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

 

Genom projektet vill vi att arbetet med normer och värden blir på ett för barnen praktiskt och förståeligt sätt. Alla barn ska få en positiv plats i gruppen där alla ses som en tillgång, känna vi-känsla och få möjligheten att få vara sitt bästa jag. 

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

1.     12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

 

2.     13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

 

 

 

Undervisningsplan

 

När i veckan erbjuder vi detta projekt? 

 

Vi kommer att erbjuda det genomgående under veckan i olika aktiviteter.

 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas? 

 

Kanin och Igelkott har fått ett hem på Rödhaken. Annat material som kan behövas skiftar mellan de olika böckernas teman och därför kommer också miljön förberedas allteftersom.

 

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

 

Gemensamma reflektioner i mindre och större grupper. Begrepp vi vill arbeta med är demokrati, rättvisa, visa hänsyn och barnkonventionen.

 

 Vilka barn och pedagoger deltar?

 

Alla barn och pedagoger i olika konstellationer.

 

Hur ska projektet dokumenteras?
Med anteckningar, bilder och inspelningar från de olika aktiviteterna. Dessa ligger sedan till grund för våra gemensamma reflektioner. 

 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

 

På reflektionen, via skolplattformen och på avdelningens dokumentationsvägg.