Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Rörelse

Skapad 2020-10-01 11:00 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Kost och hälsa. Vad händer i kroppen när vi rör på oss? Varför mår vi bra av att röra på oss?
Förskola
Vi har observerat, dokumenterat och analyserat vad vi uppfattar att våra barn intresserar sig för och kommit fram till att våra barn älskar att röra på sig såväl inomhus som utomhus. Därför har vi valt, utifrån barnens intresse, att fokusera på rörelse i alla dess former.

Innehåll

BAKGRUND

Utifrån våra dokumentationer, observationer och reflektioner har vi kommit fram till att våra barn älskar att röra på sig. Vi vill att våra barn ska få utforska sin rörelseförmåga genom att delta i olika fysiska aktiviteter, både inomhus och utomhus. Vad händer när vi rör på oss? Hur reagerar kroppen på olika rörelser? Varför är det så viktigt att röra på sig?

MÅL

Vårt mål med vårt projekt är att bidra till att våra barn utvecklar en rörelseglädje, sin motoriska förmåga samt ökar sitt intresse för fysisk aktivitet och hälsa. Men även att kunna bidra till barnens ökade förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa och välmående.

METOD - GENOMFÖRANDE

• Vi planerar olika undervisningstillfällen tillsammans med våra barn utifrån vad som intresserar barnen mest kring ämnet. Vad händer med vår andning? Varför slår hjärtat eller pulsen annorlunda? Vad är en långsam rörelse och vad är en snabb rörelse? 

• Tillsammans med barnen har vi gjort en stor mind-map för att ta reda på var i lärprocessen vi befinner oss, vad blir nästa steg? 

• Vi utvecklar barnens begreppsförståelse, puls, andfodd, motorik... 

• Vårt förhållningssätt är nyckeln till hur stor förståelse och fördjupad kunskap vi ger barnen. I Neptunus utgår vi från attraktiv ett medforskande förhållningssätt där vi upplever och upptäcker tillsammans med barnen. Vi väntar in barnen, uppmanar dem till att pröva olika strategier för att lyckas. Vi peppar barnen och visar att vi i Neptunus är ett team som samarbetar, såväl barn som pedagoger. Vi luta oss mot olika teorier och pedagogiker för att skapa det bästa möjliga förhållningssättet som ger våra barn de bästa förutsättningarna att utvecklas.

Reggio Emilia pedagogiken - Barn är kompetenta samhällsmedborgare med en stor vilja att utforska världen.

Variationsteorin - Vi utgår från ett lärandeobjekt (det vi ska lära om ex. dans), vad är det barnen redan kan om exempelvis dans? vad har de ännu inte fått syn på? Vi bygger upp undervisningen genom att göra likheter och skillnader synliga för barnen.

Postkonstruktionistiskt undervisningsupplägg - Kunskapen kommer ur vad som sker i relationen mellan barnet och miljön som barnet möter. Allt runt om ses som föränderligt och är under ständig utveckling. Kunskapen som uppstår går därför inte att bestämma i förväg utan kunskapen uppstår när pedagog och barn utforskar tillsammans. 

Pragmatiskt perspektiv - Består av en faktabaserad undervisning med riktning mot ett kritiskt förhållningssätt.

Sociokulturellt perspektiv - Lärandet formas och utifrån samspel med andra. Med hjälp av samspel och kommunikation skapas goda möjligheter att finna nya erfarenheter och kunskaper. 

Utvecklingspedagogiken - Barn lär och utvecklas genom lek, vi skapar undervisning utifrån att fånga upp vad som intresserar barnen och därefter använder vi detta för att skapa förståelse för olika saker. Exempelvis: vi använder dans för att skapa en förståelse för analog programmering.

 

DOKUMENTATION

Vi observerar och dokumenterar barnens lärarprocesser och fångar upp deras egna hypoteser genom fotografier, film och anteckningar. När vi ställer produktiva frågor till barnen stimuleras barnen sätt att tänka och söka egna svar och hitta nya lösningar. 

Barnens egna dokumentationer är viktiga för att vi ska veta var barnen befinner sig i sin läroprocess.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Tillsammans inarbetslaget och i barngrupp reflekterar och analyserar vi vår process för att tillsammans hitta nya vägar för att fortsätta utvecklas inom området rörelse. 

Kopplingar till läroplanen

 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: