👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español Vale 9 kapitel 1-3

Skapad 2020-10-01 11:09 i Maria Parkskolan Helsingborg
Vale!
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
¡Vale!

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

 

Detta ska vi arbeta med

Med utgångspunkt i kapitel 1 repeterar vi perfekt och lär oss nya ord och uttryck. Vi skriver och pratar om vad vi gjort i sommar. Vi läser om ett par spansktalande länder.

I kapitel 2 läser vi en spökhistoria. Vi lär oss nya begrepp och uttryck. Vi introducerar även perfektform. 

När vi läser kapitel 3 blir det kärlek, tester och musik. Du får prova på att uttrycka åsikter och känslor. Speciellt övar vi på att komparera adjektiv.

Genom arbete med olika övningar (bl.a. i övningsboken och på datorn) befäster du din kunskap och du får tillfälle att visa dina färdigheter vid ett skriftligt prov.


Hemma kan du lyssna på texterna här: www.ovningsmastaren.se - välj språk spanska och sedan Vale 9.
Öva gärna orden på datorn på denna sida: www.quizlet.com - sök efter  användarnamnet "Carolineengspa" och lägg till "spanska åk 9 klassen".

 

Detta kommer vi att bedöma

 

E

C

A

Förstå tal

 

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Redogöra, kommentera & agera

 

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Förstå text

 

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Formulera sig skriftligt

 I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

·        I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

·         

 

·         I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9