👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljusstake/lampett i metall i år 7

Skapad 2020-10-01 11:19 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Metallslöjd, år8 ht 2016
Grundskola 7 Slöjd
Vi tillverkar en ljusstake/lampett i smidesjärn. Vi kommer lära oss teknikerna kallbockning, drivning i mässing, silverlödning, nitning, metallklippning med plåtsax,filning, färgning med linolja mm.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 

 • Du kommer att få träna på att såga/klippa/fila/borra och slipa metall m.m.
 • Du dokumenterar ditt arbete digitalt varje lektion för att slutligen kunna redovisa ditt arbete.
 • Redovisningen gör du i classroom, följande punkter ska finnas med. 
 • Vad har du gjort?

 • Hur har du planerat ditt arbete?  

 • Vilket, vilka material  har du använt dig av?

 • Vilka verktyg, maskiner har du använt?

 • Vilka tekniker  har du använt dig av?

 • Vilka problem har uppstått?

 • Hur har du löst dom?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Bedömningsmatris slöjd 7-9

E
C
A
Formge och framställa slöjdföremål i olika material
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
utvecklat och relativt väl i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
välutvecklat och väl i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner
På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven kan i slöjdarbetet
Bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven
Pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen
Bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge
enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.