👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Höstterminen 2020

Skapad 2020-10-01 11:43 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Pedagogisk Planering

Innehåll

Arbetsområde  

Rubrik på arbetsområde

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

* Kunna använda de grammatiska begreppet som vi lärt oss under den perioden.

* Du ska kunna arbeta med lässtrategier för att förstå och tolka fakta texter.

* Du ska kunna samarbeta med kurskamrater och vara aktivt i klassrummet (ställa frågor, diskutera, vara aktiv lyssnare). 

* Du ska kunna läsa en skönlitteratur bok på albanska och redovisa tills NOVEMBER . 

Undervisning och arbetsmetoder

* Arbeta i par / grupp

* Tittar korta filmer, bilder som kopplar med tema

* Diskuterar och förklarar betydelse av någon ord, begrepp eller kring teman. 

* Öva att prata på rätt sätt i klassrummet.

* Hitta själva svåra ord på lektion via digitala verktyg.

 

Eleven har uppnått målen när....

* Vara aktivt i klassrummet (diskutera, samarbeta, ställa frågor)

* Kan läsa och tolka , reflektera om texter och jämföra med svenska språket  

* Läsa boken och redovisa vid bestämd tid. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9