👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK ÅR6 - Praktiskt arbete i kök

Skapad 2020-10-01 12:07 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Vi kommer kommer blanda matlagning och bakning under det praktiska arbetet i köken. Du kommer få prova på både att laga mat och baka samt olika metoder för detta. Du kommer få lära dig hur recept fungerar och hur man ska använda dem. Du kommer också få prova på att använda olika redskap på ett säkert och korrekt sätt.

Innehåll

 

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Genom undervisningen i praktiskt arbete i kök ska du få förutsättningar att utveckla din förmåga att

  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

  • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

 

 3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Vi kommer starta varje lektion med att jag (Carina) går igenom receptet som är aktuellt för dagen. Jag kommer gå igenom vilka livsmedel ni ska använda samt hur man tillagar/bakar måltiden/bakverket. Efter genomgången finns det möjlighet att ställa frågor. Därefter delas klassen in i grupper om ca 3 och 3 för att sedan gå ut i köken och sätta igång med det praktiska arbetet. Det är viktigt att du kommer ihåg att tvätta händerna och sätta på dig förkläde innan ni börjar. När tillagningen är klar är det dags att städa och diska (ibland ingår även att äta)

 

Nedanstående uppgift kommer bara genomföras i mån av tid, det är alltså inte säkert att detta görs varje gång.

 

När allt är klart i ert kök ska ni skriva en utvärdering. Ni kan samarbeta men alla ska lämna in en individuell utvärdering antingen via mail till carina.lindstrom@edu.stockholm.se eller skriven för hand i eran anteckningsbok. Loggen hittar ni här nedan under rubriken "Uppgifter".

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Som stöd i ditt arbete har du först och främst dina kamrater i gruppen, skulle det vara så att ni inte tillsammans kan lösa en uppgift frågar in en av de andra grupperna. Skulle det köra ihop sig helt går det bra att fråga mig. Men tänk på att ni har bara 2 frågor/grupp som ni får ställa till mig. Utnyttja dem väl. Tänk på att du får mycket hjälp av att läsa receptet noggrant och gärna flera gånger.

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Arbetsområdet sträcker sig under hela läsåret och redovisas under respektive undervisningstillfälle. Bedömning kommer att ske löpande under läsåret och vid terminsslut för en sammanställande bedömning som resulterar i ett terminsbetyg.

 

Uppgifter

  • Utvärdering HKK ÅR6

Matriser

Hkk
Utvalda kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Planera, tillaga och genomföra måltid.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Använda metoder, livsmedel och utrustning.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Ge omdömen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.