👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och drama

Skapad 2020-10-01 12:54 i Rävlyans förskola Alingsås
Förskola
Under vecka 42-47 kommer vi att ha fokus på språk och drama

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

Syfte - varför?

 

Vi vill stärka barnens språk och hjälpa dem att utöka sitt ordförråd. Genom att använda oss av drama får barnen möjlighet att leka med sagor och kommunicera utan ord. För en del barn är det lättare att ta till sig drama än vanlig kommunikation. Vi försöker också använda oss av tecken som stöd så mycket som möjligt för att förstärka det talade språket.

 

 

Mål:

Att barnen oftare spontat tar fram böcker och läser. Att dom följer med i sånger och ramsor med sin egna röst. 


Var är vi? (Nuläge)

 

Det är ett fåtal barn som sätter sig och läser böcker på eget initiativ. Vissa barn följer med i sångerna på tex samlingar. 

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Erbjuda läsning flera gånger om dagen. Placera ut böcker i flera rum. Fortsätta med sånger och ramsor i många olika situationer.

Dramatisera sagor och situationer.

 

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar på unikum och våran dokumentationsvägg i hallen.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18