👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och lägesmått i lilla gruppen

Skapad 2020-10-01 12:59 i Klämmestorpsskolan Mjölby
Grundskola 6 Matematik
Vi lär oss mer om koordinatsystem och lägesmått.

Innehåll

Målet med undervisningen att du ska kunna: 

- beskriva vad ett koordinatsystem är 

- avläsa och skriva koordinater för punkter

- rita koordinatsystem och sätta ut punkter

- läsa av och rita diagram med enklare proportionella samband

- lägesmåtten typvärde, median och medelvärde

 

Så här kommer vi att arbeta: 

- mycket gemensamt arbete i form av genomgångar, samtal, diskussioner och gemensamma uppgifter

- använda oss av Matteborgen 6A

- använda oss av Rustkammaren 6A

- använda oss av Bingel 

- använda oss av filmer på studi

 

Bedömning

Du ska visa att du kan innehållet genom: 

-  det dagliga arbetet på mattelektionerna

- enskild diagnos i slutet av arbetsområdet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6