👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering v 41

Skapad 2020-10-01 13:23 i Rödluvans förskola Svedala
Förskola
Värdegrund i enlighet med barnkonventionen

Innehåll

Vecka: 41

 

Lektionsplanering Grupp: 

 

Måndag: 

 

Lektion 1:
Vi läser en av tio små kompisböckerna: Väntar på din tur

Lektion 2:
Diskussion kring hur och varför vi behöver stå i kö. Använd bild på kanin på cykel. Eventuellt talstenen. 

 

Lektion 3: vi väljer gemensamt lekar: 
Tingelingtåget, följa John, hunden och benet, katten i ladan

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 vi har värdegrundsvecka och fördjupar oss i olika sociala situationer

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1:
Boken: Lugna ner dig

Lektion 2:
Praktiska övningar: kompisberöring, massage, spegelbild

Lektion 3:
Barnråd

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1:
Kompisboken: Säg stopp

Lektion 2:
Samtal kring olika situationer där vi säger: Stopp

Lektion 3:
Barnen gör egna stoppskyltar

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18