Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2020-10-01 13:58 i Skogsgläntans förskola Hörby
Förskola
Under höstterminen 2019 införde vi på Björken ett utökat användande av digitala redskap, främst IPads. Vi strävade efter att låta lärplattan bli ett naturligt inslag och arbetsredskap i vardagen då grundläggande digital kompetens idag är en viktig grund för lärande. Nu, ett år senare, väljer vi att fortsätta arbeta aktivt och regelbundet med lärplattan. Vi introducerar nya barn till arbetsredskapet och önskar fördjupa övriga barns kunskaper. Vidare kommer programmeringsroboten användas dagligen i en särskild avsedd lärmiljö. Avdelningen har även köpt in ett webbägg vi ser fram emot att introducera för barngruppen.

Innehåll

Nationellt mål:
I läroplanen för förskolan 2018 står det beskrivet att förskolan ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande, samt ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.  Vidare ska utbildningen ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.

 

Syfte:
Varför gör vi detta?

Detta vill vi utveckla (hos barnen):

·         Förståelse för lärplattans/blueboten/webäggets användningsområden/funktioner

·         Digitala färdigheter och kompetenser.

·         Språk/ kommunikation

·         Förmåga att samspela

 

Detta vill vi utveckla (hos pedagoger):

·         Digitala färdigheter och kompetenser

·         Utökad kunskap om digitala redskaps (lärplatta/bluebot/webägg) användingsområden/funktioner

·         Medvetenhet kring nyttjandet av lärplattan som läromedel

 

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

Vi kommer under hösten 2020 att arbeta vidare med våra IPads. De kommer att finnas tillgängliga för barnen under dagen, men de kommer enbart ha tillgång till en app i taget. Precis som tidigare. Vi pedagoger väljer ut appen, och låser den sedan med guidad åtkomst, en funktion som gör att barnen inte kan byta app och alltså bara kan ägna sig åt det vi valt ut åt dem. Vi utforskar en app i taget och gör det under en vecka, eller så länge som det finns intresse och behov. Genom att ha lärplattorna tillgängliga blir de en naturlig del av verksamheten. Tillgängligheten avdramatiserar skärmens dragningskraft och det, tillsammans med det begränsade utbudet (en låst app), tillåter barnen att i lugn och ro utforska tekniken, ensam eller med en vän då vi har för avsikt att alltid ha två Ipads framme samtidigt.  Den app vi för tillfället arbetar med skriver vi ut på Whiteboarden i hallen. På så sätt kan föräldrarna arbeta vidare med samma applikation hemma. Vi har sett att detta är en bra lösning för oss och att upplägget fungerar väl för barnen.

Vidare kommer vi att arbeta mer på djupet med vissa appar och tydliggöra att lärplattor kan användas till mer än att spela på. 

Vår BlueBot (programmeringsrobot) Smulan har fått ett eget arbetsbord och finns även den tillgänglig för barnen på regelbunden (daglig) basis. Här får de möjlighet att själva och/eller tillsammans med kompisar/pedagoger lära sig grunderna i programmering.

Avdelningen har även köpt in ett digitalt webägg som vi ser fram emot att introducera till gruppen. 

 

Så här ska det gå till:

·         Använda oss av noga utvalda och testade appar som passar syftet.

·         Närvarande och pålästa pedagoger som guidar och undervisar barnen.

·         Tillgängligt material, här Ipads/Blubot/webägg

·         Ta hjälp av vår IKT pedagog för tips och råd.

·         Söka egen information, läsa lämplig litteratur, utforska etc.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

 

 Vi kommer att reflektera och diskutera tillsammans i arbetslaget. Vi använder oss av fotografering och film för att synliggöra processen.

 

 Genom pedagogisk dokumentation på blogg och lärloggar i Unikum. 

 

 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: