Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 Taluppfattning och tals användning - Karolina

Skapad 2020-10-01 15:09 i Arenaskolan Linköping
Grundskola 8 Matematik
I det här kapitlet får du bland annat lära dig hur du kan skriva tal på olika sätt, t ex i bråkform och potensform. Du får också träna dig på att göra rimlighetsbedömningar.

Innehåll

I det här kapitlet får du  bland annat lära dig hur du kan skriva tal på olika sätt, t ex i bråkform och potensform. Du får också träna dig på att göra rimlighetsbedömningar.

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis

Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Tid 

Vecka 34-41

Bedömning

Skriftlig prov vecka 41 samt mindre avstämningar under arbetsområdet. Aktivt deltagande på lektionerna.

Uppgifter

 • Matematik kapitel 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: