Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

S Sandby förr och nu.

Skapad 2020-10-01 15:07 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
So
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer under några veckor arbeta med barn förr och nu där vi bl a kommer att göra en rundvandring i Södra Sandby och titta på olika platser. Vi kommer också att skriva , rita, prata och titta på filmer om barn förr och nu.

Innehåll

Lgr 11

Mål för eleven

 • Du ska känna till några viktiga platser i Södra Sandby och kunna namnge dessa.
 • Du ska kunna berätta om några yrken som fanns för ca 100 år sedan.
 • Du ska kunna berätta om hur barn levde för ca 100 år sedan.
 • Du ska känna någon lek som lektes förr.
 • Du ska kort kunna beskriva hur det var att leva förr och nu.
 • Du ska kort kunna beskriva något om skolan förr.

Arbetssätt

Arbetssätt- vi ska tillsammans:

 • Göra tankekarta för att ta reda på vad eleverna redan kan om hemortens historia. Vad de vill lära sig mer om och vad de tillslut har lärt sig.
 • Samtala om barns och människors liv för 100 års sedan.
 • Skriva olika texter och rita bilder till. 
 • Intervjua en äldre släkting, familj eller bekant.
 • Läsa faktatexter och titta på olika filmer för att lära oss mer.
 • Gå en rundvandring i Södra Sandby för att lära oss mer om viktiga platser/yrken och byggnader.

Elevinflytande

 • Eleverna får vara delaktiga i vad de vill lära sig mer om.
 • Eleverna får vara med och bestämma frågor till intervjun de får i läxa.

Utvärdering

Utvärdering – Hur gick det? Varför? Att utveckla till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: