Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: ”Gemensamma regler”

Skapad 2020-10-01 20:24 i Tofta förskola Helsingborg
Förskola
Utifrån utvecklingsmålet: ”nyfikenhet och kreativitet och lust att leka och lära” arbeta fram några gemensamma regler för att stötta barnen i det gemensamma samspelet.

Innehåll

Projekt - Gemensamma regler

Nulägesanalys

Barngruppen är ganska spretig och vi upplever att flera barn har svårt att förhålla sig till regler, hur man är mot varandra samt att ta ansvar för sitt agerande. Lärmiljön har inte varit tydlig och inte heller vi pedagoger. Vi har inte heller haft några uttalade regler på vår avdelning. Vi tänker därför att vi försöker fokusera på att arbeta fram några gemensamma regler för att reglerna ska bli meningsfulla men också bidra meden tydlighet för barnen och för att stötta dem i att kunna ta ansvar.

 

Vad?

Arbeta fram gemensamma regler tillsammans med barnen.

 

Varför?

Läroplanen för förskolan säger att ”utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen”

 

Hur?

 • Brainstorma med barnen - vilka regler är viktiga för dem? Först liten grupp sen helgrupp. Gör en tankekarta.
 • TAKK. Hur gör man de olika reglerna med TAKK? Skriva ut och sätta fast på vår tankekarta.
 • Varje vecka utgå från en regel och arbeta med den på olika sätt: Teater, dramatisera, Reflektera, fota, måla, TAKK, sånger, övningar, film/saga mm.
 • Vi spelar upp teater för barnen om någon regel. Klä ut oss till två karaktärer - Musse och Tusse! Barnen får hjälpa oss lösa konflikten utifrån våra regler. Bjuda in Jupiter? - Konflikthantering
 • Barnen får själva spela dramatisera en regel och fota - digitalitet- vem äger bilden (Upphovsrätt), använda digitalt verktyg (foto med mobil/padda). Drama - uttrycka sig med kroppen. Sammarbete - Komma överens, hjälpas åt, turtagning, hänsyn.
 • Lyssna på en saga, projicera upp bilden och måla med pensel och färg - digitalitet möter skapande. 
 • Övning/lek: Något kopplat till en regel exempelvis: programmera varandra (pilar på golvet), spela menory med padda och projektor, följa John

Dokumentation och uppföljning

 • Dokumentera var barnen befinner sig nu, innan uppstart, i detta (vilka strategier använder dem och hur "lever de" våra regler?). Dokumentera vilka aktiviteter vi erbjudit barnen, vilka strategier de använt. Dokumentera när vi gått genom alla reglerna - vilka strategier använder barnen då, var befinner de sig då? Jämför med uppstarten och reflektera kring vilka strategier de använder, vad behöver vi arbeta vidare med. Analysera äcen utifrån målet "nyfikenhet och kreativitet" som vi har som läsårsmål - har vi lyckats utveckla undervisningen och utbildningen? Vilka metoder och strategier har varit mest framgångsrika, vilka har inte fungerat? Varför?

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: