Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2020-10-01 22:20 i Rengsjö förskola Bollnäs
Planering skapande
Förskola
Barnen ska erbjudas, upptäcka och uppleva olika material och tekniker inom bild-ämnet.

Innehåll

MÅL

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin finmotorik och skapande förmåga samt uppleva och prova olika tekniker och material.

SYFTE

Ett utvecklat lärande genom olika skapande material och möjlighet att prova olika tekniker inom ämnet bild.

METOD

Vad våra skapande aktiviteter kommer att innehålla beror på vad barnen visar intresse för. Vi introducerar och låter barnen upptäcka olika material och metoder att skapa med. Vi vill gör detta på ett lekfullt sätt, i mindre grupp, ofta i vår ateljé. Barnen inspirerar varandra, arbetar efter sin egen förmåga och intresse. Vi kommer att arbeta både med fritt skapande och i styrda aktiviteter. 

DOKUMENTATION OCH UTVÄRDERING

Arbetslaget dokumenterar löpande i Unikum samt utvärderar i slutet av Vt-21

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: