Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nalle puhs - projektplanering- vatten.

Skapad 2020-10-02 08:18 i 182311 Förskolan Sagobacken Stockholm Farsta
Projekt- havet.
Förskola
Vad finns i havet?

Innehåll

 Syfte med projektbeskrivning

I och med att Farsta stadsdel gemensamt har valt att arbeta med projekt vatten har vi på Nalle puh bestämts oss för att inrikta och fokusera vårt projekt på havet. Eftersom vi nu är mycket utomhus uppmärksammar vi spontana undervisningssituationer som sker ute på gården, t.ex hände detta i veckan med några av våra barn då de upptäckte vad som sjunker och flyter (densitet) och det blev väldigt intressanta diskussioner.

 

Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen större möjligheter till en djupare förståelse av målområdet. 

Vi pedagoger på Nalle puh har gjort en grov planering på projektet vatten där olika ämnen tas upp som vi sedan tillsammans med barnen kommer att diskutera dessa ämnen under våra dagliga samlingsstunder. 

 

                    

 

 Vi kommer i vårt projekt vatten att dela in oss i fyra små grupper om fyra barn per grupp med en varsin ansvarig pedagog. Vid vissa tillfällen kommer vi dela upp oss i två större grupper om åtta barn med två pedagoger då vi tillexemepel gör olika aktiviteter som att gå till skogen.

 

Projektfråga:

Vad är, finns och lever i havet?


Läroplansmål och WKI:

Vi utgår från följande läroplansmål: 

”fantasi och föreställningsförmåga”

 

-      ”förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.”

 

-          ”förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.”

 

-        ”förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.”  Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (2018). Stockholm: Skolverket

 

 

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI: 

Projektbeskrivning:

VAD: Vi vill tillsammans med barnen utforska vad som händer i havet. Samt att få in tanken om vatten i all planerad verksamhet. Och att väcka ett intresse för matematik och digitalisering.

 

VARFÖR: Syftet med projektet är att barnen ska lära sig och få en större förståelse om vad som händer i naturen. Vi vill att barnen ska få ett första förståelse om vad kretsloppet innebär och vattnets vikt för vår planet.

Samt en bekantskap för matematik och digitalisering.

 

HUR: Vi pedagoger kommer att organisera vår miljö där vår vardag kommer bestå mycket av att prata och utforska det som händer i havet. Vi kommer tillsammans med barnen reflektera, inspierara och utmana, bland annat utifrån den tankekartan som visas på bilden ovan.

Vi kommer i samband med våra skogsdagar ge barnen matematiska uppgifter med fokus på digitalisering. Genom att barnen får skrolla/leta fram en bild med en uppgift på avdelningens ipad tex " hitta 7 kottar", sedan kommer barnet få fota sina fynd, och vara med i processen att spara, skriva ut och slutligen sätta upp bilden som dokumentation på avdelningen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: