Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sagor och Berättelse

Skapad 2020-10-02 08:24 i 014621 Förskolan Ribegården Stockholm Rinkeby-Kista
Tema arbete om Sagor och Berättelser.
Förskola
Vi kommer tillsammans lyssna, läsa och göra våra egna sagor och berättelser. Barnen skall få ta del av olika genrer samt få skapa genom olika material egna sagolådor vi vill ha samarbete med hemmet.

Innehåll

Under hösten 2020 och våren 2021 kommer vi att arbeta med tema Sagor och Berättelser. 


Målet är att väcka intresse och passion i skriftspråk och bildspråk. Barnen skall få ta del av olika sorters av sagor och berättelser i och med olika genrer men även olika sorters medier. Tillsammans kommer vi att utforska böcker och sagornas värld med glädje och engagemang. 
Under terminens gång kommer barnen få  återberätta och ta del av och skapa egna sagor och berättelser i form av att skapa egna sagor och sagolådor. Vi börjar med sagan Petter och hans fyra getter skriven av författaren Einar Norelius.

Tillsammans ska vi utforska skriftspråk och bildspråk. 
Barnen kommer att lära sig synonymer, prepositioner, färger, känslor, matematik, naturvetenskap, motorik, berättande, återberätta, kommunikation och mycket mer!
Inom detta tema kommer vi att beröra många ämnen och få många nya kunskaper.

I detta tema kommer vi även att lyfta modersmål och andra språk och kulturer då sagor och berättelser är ett roligt och lätt sätt att integrera flera språk utan att själv behärska många språk.

Uppgifter

 • Digitala medier

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: