Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse Projektplanering2- vatten för de yngsta

Skapad 2020-10-02 09:03 i 182311 Förskolan Sagobacken Stockholm Farsta
Förskola
Bamses arbete med vatten

Innehåll

 

 

 

 

Projektfråga:
Vilka olika egenskaper har vatten?

 

Läroplansmål och WKI:

Vi utgår från följande läroplansmål:

Se längst ner på sidan.

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från vårens WKI:

Vi utvecklar användandet av digitala verktyg där det bidrar på ett sätt som ger utökade möjligheter för barns lärande. Barnen fördjupar sin digitala kompetens genom att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och får bekanta sig med programmering, analogt och/eller digitalt. Vi åstadkommer detta genom att barnen själva till viss del får dokumentera vårt arbete med vatten genom att fotografera och på så sätt får bekanta sig med digitalisering i vardagen. 

 

 


Projektbeskrivning:

 

VAD:

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utforska vatten i sin närmiljö utomhus och inomhus. Vi vill också att barnen ska utveckla en förståelse för vattnets olika egenskaper.

 

VARFÖR:

Vi har uppmärksammat att barnen är fascinerade av vatten både utomhus och inomhus. Handfatet har blivit en mötesplats för barnen där de står och tvättar händerna tillsammans. Barnen tycker att det är spännande med vattnet som sätts på när man håller fram händerna (med hjälp av sensorer). De utforskar tekniken genom att hålla fram händerna och dra undan händerna. 

Utomhus har barnen visat intresse för de vattenpölar som finns. De stampar i pölarna och blir fascinerade av de bubblor som uppstår. De använder hink och spade för att ösa och hälla vatten. Vid regnigt väder samlas barnen kring stuprännorna och fångar upp vattnet som rinner med hjälp av händerna eller redskap

vi kommer att följa barnen och genom observationer och dokumentationer kommer vi att utmana barnen vidare i deras lärande.

 

HUR:

 Vi kommer att dela upp barnen i olika arbetsgrupper om 4-5 barn. Dessa grupper kan innehålla fler eller färre barn beroende på aktivitet. Vi kommer i huvudsak att arbeta med projektet tisdagar, onsdagar och torsdagar på förmiddagen men ambitionen är att projektet ska finnas "levande" under hela dagen på Bamse. Arbetsgruppen består förutom barnen av 2 pedagoger där den ena dokumenterar och den andra är delaktig i projektet.

Vi kommer att erbjuda barnen olika material för att kunna arbeta med vatten så som måttsatser, genomskinliga hinkar, pingisbollar, vattenfärg (temperablock) med mera. 

Dokumentationerna går vi igenom tillsammans med barnen och dessa ligger som underlag för hur vi utmanar barnen samt går vidare i projektet. 

Tillsammans med barnen kommer vi att undersöka vattnets övergångar mellan olika faser. Vi kommer att använda is och snö för att studera övergången mellan fast och flytande. Vi kommer även att ta ut vatten för att studera övergången mellan flytande och fast.

I inomhusmiljön kommer vi att sätta upp dokumentation så att den blir synlig för barnen. Tillsammans med barnen går vi igenom dokumentationen och planerar hur vi ska gå vidare i projektet.  

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: