Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1 - Bollspel

Skapad 2020-10-02 09:32 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola
Arbetsområdet syftar till att genomföra och värdera olika bollspel som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa, vidare skall arbetsområdet bidra till att utveckla intresse för och förmåga att använda olika bollspel som källa till träning och välbefinnande.

Innehåll

Syfte och mål:

  1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
  2. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter för kroppslig förmåga och hälsa.

Centralt innehåll:

  • Motions- och idrottsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  • Den fysiska aktivitetens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.

Kunskapskrav:

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. Isamband med det beskriver eleven aktiviteternas betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.

Planering:

Vecka 41-43: Bollspel inomhus i A-hallen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: